Bromfietsverzekering

Deze verzekering dekt schade die met/aan een bromfiets of snorfiets wordt toegebracht. Een WA dekking voor het onverhoopt toebrengen van schade aan derden is verplicht. Daarbij zijn er verschillende dekkingen mogelijk om schade aan de eigen bromfiets of snorfiets te verzekeren.

Bij een bromfietsverzekering zijn er nog een aantal optionele dekkingen. Dit zijn onder andere:

Ongevallenverzekering opzittenden
De Ongevallenverzekering opzittenden is een sommenverzekering. Een uitkering volgt als een ongeval zich heeft voorgedaan en er sprake is van blijvende invaliditeit of overlijden. De (maximale) uitkeringen zijn vooraf vastgesteld en blijven in de meeste gevallen ruim onder de € 100.000,-. Aansprakelijkheid van de bestuurder of een derde is niet nodig voor een uitkering. De schuldvraag speelt hierbij dus geen rol. De Ongevallenverzekering opzittenden is bedoeld voor iedere opzittende van de bromfiets of snorfiets, dus ook de bestuurder.

Verkeersrechtsbijstand
Met de verkeersrechtsbijstanddekking krijgt u juridische hulp bij het verhalen van materiële schade en/of blijvend letselschade. Als u een complete rechtsbijstandverzekering heeft, dan is deze dekking niet nodig.